Næring for klima, Oslo kommunes Klimapakt

Oslo har satt seg som mål å halvere utslippene av klimagasser innen 2030. Vi er med og bidrar!

 

Sammen med Multiconsult AS, Asko Norge AS, IKT Norge, ROM Eiendom, NHO Logistikk og Transport og Greenteam signerte i dag EcoCube Oslo kommunes Klimapakt sammen med Byrådsleder Stian Berger Røsland.

 

http://www.naeringforklima.oslo.kommune.no

http://www.miljo.oslo.kommune.no/article247874-21048.html

Leave a Reply